รายการบล็อกของฉัน

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Herbal compressballs.

Herbal compress balls.
ลูกประคบสมุนไพร

คือ การนำสมุนไพรมาห่อรวมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของน้ำมันซึ่งเมื่อถูก ความร้อน น้ำมันและกลิ่นของสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณต่าง ๆ จะระเหยออกมา เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้ มะกรูด การบูร เป็นวิธีการบำบัดรักษาของแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย โดยใช้การประคบหลังการนวดไทย 

Herbal compress ball is a bag of herbs specially those contain essential oils when expose to heat will give out the aromas and oil at the same time.  There are zingiber, curcuma longa, zedoary, lemongrass, kaffir lime and camphor.  It is the old Thai tradition medicinal can be used along with Thai massage after the massaging is done.

ตัวยาที่นิยมใช้ทำลูกประคบสมุนไพร There are popular herbs used for herbal compress balls.

 ไพล แก้ปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก ลดการอักเสบ 
Zingerber to reduce the aches, pains, sprain and inflammation.

 ขมิ้นชัน ช่วยลดอาการอักเสบ แก้โรคผิวหนัง 
Curcuma longa to reduce skin inflame and dermatitis.

 ตะไคร้บ้าน แต่งกลิ่น ช่วยให้ความสดชื่น 
Lemongrass adds nice aroma and feel refresh.

 ผิวมะกรูด ถ้าไม่มีใช้ใบแทนได้ มีน้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียน 
Kaffir skin or leaves with essential oil ease dizziness.

 ใบมะขาม แก้อาการคันตามร่างกาย ช่วยบำรุงผิว 
Tamarind leaves reduce ich and nourish the skin.

ใบส้มป่อย ช่วยบำรุงผิว แก้โรคผิวหนัง ลดความดัน 
Acacia concinna leaves as treatment and nourished skin and hypertension.

เกลือ ช่วยดูดความร้อน และช่วยพาตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้สะดวกขึ้น 
Salt to absorb the heat and helps the oil absorb through the skin easier.

 การบูร แต่งกลิ่น บำรุงหัวใจ 
Camphor added the aroma and improve the heart conditions.

วิธีการใช้ลูกประคบสมุนไพร 
นำลูกประคบที่ได้ไปนึ่งประมาณ 15 - 20 นาที เมื่อลูกประคบร้อนได้ที่แล้ว ก่อนนำมาใช้ประคบควรมีการทดสอบความร้อน โดยแตะที่ท้องแขนหรือหลังมือก่อน และในช่วงแรกที่ลูกประคบยังร้อนอยู่ ต้องประคบด้วยความเร็ว ไม่วางลูกประคบไว้บนผิวหนังนานๆ เพียงแตะลูกประคบแล้วยกขึ้น แต่เมื่อลูกประคบคลายความร้อนลงสามารถวางลูกประคบได้นานขึ้นพร้อมกับกดคลึงจนกว่าลูกประคบคลายความร้อน แล้วจึงเปลี่ยนลูกประคบไปใช้ลูกใหม่แทน (ใช้แล้วนำลูกเก่าไปนึ่ง)

Instructions on how to use an herbal compress ball.
Steam the stuffed bag of herbs for about 15-20 minutes.  Test the heat by tap on the inside of the arm or the back of the hand before use.  Usually in the beginning a compress ball will be quite hot so you will need to use rapid taps, avoid leave it on the skin.  Once it cooled down a bit then you can leave on the skin longer can also press and rub.  If an herbal compress ball is getting cold you need to put it back in the steamer and use another one.


แปลโดยคุณ อ้อ MRS breen