รายการบล็อกของฉัน

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สมุนไพรรสเมาเบื่อ


รสเมาเบื่อ
กระไดลิง  ไม้เถาแบนพาดพันต้นไม้
             เถา  รสเบื่อเมา สรรพคุณ แก้พิษทั้งปวง แก้ตัวร้อน ขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้พิษฝี  แก้ไข้เซื่องซึม
กระทุงหมาบ้า  ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้
                เถา  รสเบื่อเอียน  สรรพคุณ  ดับพิษร้อน  ถอนพิษไข้  กระทุ้งพิษไข้หัว ไข้กาฬ  พิษฝี  ขับปัสสาวะ  แก้ดีกำเริบนอนละเมอเพ้อกลุ้ม  ปวดศีรษะ  เซื่องซึม
กระพังโหม  ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นๆ  มี  ๒  ชนิดคือ  ตูดหมู  ตูดหมา  สรรพคุณเหมือนกัน
                ใบ  เถา  รสกลิ่นเหม็น  สรรพคุณ  แก้ตานซาง  แก้ตัวร้อน  ขับลม  แก้ธาตุพิการ  ท้องเสีย  เจริญอาหาร  ขับพยาธิไส้เดือน
                                ใบ  ตำพอก  แก้พิษงู  แก้ปวดฟัน  แก้รำมะนาด
หมายเหตุ  กระพังโหมที่แท้ต้องเป็นชนิดที่มียางออกเมื่อเด็ดใบและเถาสดๆ  ชนิดไม่มียาง เรียกว่า ย่านพาโหม ไม่ใช่กระพังโหม
กระเพียด  หรือ  หนอนตายยาก  ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้
                ราก  รสเมาเบื่อ  สรรพคุณ  แก้โรคผิวหนัง  ผื่นคัน  แก้ริดสีดวงทวาร ใช้ทุบแช่น้ำทำลาย ตัวแมลงได้
กำจาย  (หนามจาย)  ไม้เถามีหนาม
                ราก  รสเบื่อเย็นเล็กน้อย  สรรพคุณ  ขับระดูสตรี  แก้พิษงู  ถอนพิษแมลงกัดต่อย  แก้พิษฝี แก้แผลเรื้อรัง
กำแพงเจ็ดชั้น  (ลุ่มนก)  ไม้เถาขนาดใหญ่
                เถา  รสเบื่อเมา  สรรพคุณ  ขับโลหิตระดูสตรี  บำรุงโลหิต  ขับผายลม  แก้ไข้  แก้ปวดตามข้อ แก้เม็ดประดงผื่นคัน
ขจร  ไม้เถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้  หรือบางแห่งเรียกว่า  สลิด
                ราก  รสเย็นเบื่อ  สรรพคุณ  ทำให้อาเจียน  ถอนพิษยาเบื่อเมา  ดับพิษทั้งปวง  หยอดตา แก้ตาอักเสบ  ตาแฉะ  ตาแดง  ตามัว
ข้าวสารเถา  หรือ  เถาข้าวสาร  ไม้เลื้อยพันตามต้นไม้
                ราก  รสเย็นเบื่อ  สรรพคุณ  แก้ตาแดง  ตาแฉะ  ตามัว
ตีนเป็ดตาเครือ     (เถาเอ็นอ่อน)  เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น
                ใบ   รสเบื่อเอียน  สรรพคุณ  แก้ปวดเสียวตามร่างกาย  แก้เส้นตึง  เมื่อยขบ  ทำให้เส้นเอ็นหย่อน
ถอบแถบ  ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้
                ใช้ทั้งต้น  รสเบื่อเอียน  สรรพคุณ  แก้พิษตานซาง  แก้ตานขโมย  ขับพยาธิเสมหะถ่ายลม
เถาวัลย์เปรียง  ไม้เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น
                เถา  รสเบื่อเอียน  สรรพคุณ  ถ่ายเส้น  ถ่ายกระษัย  แก้เส้นเอ็นขอด  เส้นตึง       แก้ปวดเมื่อย ทำให้เส้นเอ็นหย่อน  ขับปัสสาวะ  ถ่ายเสหะลงสู่คูถวาร
หนาวเดือนห้า  ไม้เถาพาดพันต้นไม้ใหญ่
                เถา  รสเบื่อเมาเย็น  สรรพคุณ  ขับเหงื่ออย่างแรง  แก้ไข้  ลดความร้อน ใช้มากอาจเป็นอันตรายถึงตายได้
หนอนตายหยาก  (กะเพียดหนู)  ไม้เลื้อยตามพื้นดินหรือพาดพันต้นไม้อื่น
                ราก  รสเบื่อเมา  สรรพคุณ  ทุบให้ละเอียดผสมน้ำ  ฟอกล้างผม  ฆ่าเหา  หิด  และกลาก
ฟักข้าว   ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น
ราก   รสเบื่อเย็น  สรรพคุณ  ถอนพิษทั้งปวง
ฟักทอง   ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่นและเลื้อยตามพื้นดิน
เมล็ด   รสมันเบื่อ  สรรพคุณ   ขับพยาธิในท้อง
ลุ่มนก  ไม้เถาขนาดใหญ่
               เถา  รสเบื่อเมา  สรรพคุณ  แก้ปวดตามข้อ  แก้เม็ดประดงผื่นคัน  แก้ไข้บำรุงโลหิต  ขับผายลม ฟอกและขับโลหิตระดู
สะบ้ามอญ  ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้
                เมล็ด รสเมา  สรรพคุณ  แก้โรคผิวหนัง  ผื่นคัน  สุมเป็นถ่าน  แก้พิษไข้ตัวร้อน
แสลงพัน  ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น
               เถา  รสเมาเบื่อร้อนเล็กน้อย  สรรพคุณ  แก้โรคผิวหนังผื่นคัน  น้ำเหลืองเสีย  กระจายเลือดเน่าเสียให้เดินสะดวก  บำรุงโลหิต  ขับฟอกโลหิตระดู
                สำมะงา  ไม้เถายืนต้น
                                ใบ รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ ต้มเอาน้ำอาบ แก้โรคผิวหนัง ประดง ผื่นคัน
                กระดาดทั้ง 2 ไม้ลงหัว มี 2 ชนิด คือ กระดาดแดง กระดาดขาว
                                หัว รสเมาขื่น สรรพคุณ หุงกับน้ำมัน ใส่แผล กัดฝ้าแผล กัดหนอง แก้เรื้อรัง         รับประทานแก้เถาดานในท้องและกัดเมือกมันในท้องได้ดีอีกด้วย
คล้า  หรือ  คลุ้ม  ไม้ลงหัวหรือเหง้า  เป็นกอคล้ายข่า
                หัว  รสเย็นเบื่อ  สรรพคุณ  แก้ไข้สูง  ไข้พิษ  ไข้กาฬ  แก้พิษไข้ตัวร้อน (ลดความร้อน) แก้ไข้เหนือ แก้ปอดบวม แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้รากสาด แก้ไข้หัด สุกใส  ดำแดง  ฝีดาษ
ดองดึง  ไม้เถาเลื้อยขนาดเล็กลงหัว
                หัว  รสร้อนเมา  สรรพคุณ  แก้โรคเรื้อน  คุดทะราด  แก้ปวดข้อ  (รูมาติซั่ม)        แก้กามโรค แก้พิษสัตว์กัดต่อย 
บุก  ไม้ล้มลุกลงหัว
                หัว  รสเบื่อเมาคัน  สรรพคุณ  กัดเถาคาน  กัดเสมหะ  หุงกับน้ำมันทาแผลกัดฝ้า  กัดหนอง
โหรา  ไม้ต้นเล็ก ๆ  ลงหัว  ส่วนมากได้มาตาดประเทศจีน  ในประเทศไทยมีบ้างเล็กน้อย
                                หัว  รสเมาเบื่อ  สรรพคุณ  ขับเสมหะ  แก้หอบหืด  แก้โรคผิวหนัง  เรื้อน  มะเร็ง  คุดทะราด
ผักคราดหัวแหวน  ไม้ต้นเล็ก
                                ใช้ทั้งต้น  รสเอียนเบื่อเล็กน้อย  สรรพคุณ  แก้พิษตานซาง  แก้ริดสีดวง  แก้ผอมเหลือง  แก้เด็กตัวร้อน  แก้ปอดบวม  แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ
ว่านเพชรหึง ไม้เถา รสเมาเบื่อร้อนขม สรรพคุณ  ถอนพิษสัตว์กัดต่อย แก้เคล็ดยอกช้ำบวม
เห็ดกระถินพิมาน  ได้จากไม้กระถินพิมานผุ
                                รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ แก้เริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง แก้พิษฝีอักเสบ แก้ไข้กาฬ
เห็ดขี้ควาย  เกิดจากกองขี้ควายที่ขี้ไว้นานและแห้ง
                                รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้ลมกองละเอียด แก้นอนไม่หลับ แก้พิษไข้ร้อนกระสับกระส่าย
เห็ดขี้วัว  เกิดจากกองขี้วัวที่ขี้กองไว้นานและแห้ง
                                รสเมาเบื่อ สรรพคุณ แก้ลมกองละเอียด แก้นอนไม่หลับ แก้พิษไข้ร้อนกระสับกระส่าย
เห็ดเตย  เกิดจากไม้เตยผุ  รสเมาเบื่อเย็น  สรรพคุณ  แก้ไข้พิษ  ไข้กาฬ  แก้ร้อน กระสับกระส่าย แก้ลงแดง แก้ไข้รากสาด
เห็ดไผ่  เกิดจากไม้ไผ่ผุ  รสเมาเบื่อ  สรรพคุณ ระงับประสาท แก้นอนไม่หลับ ร้อนรุ่ม
เห็ดมะขาม เกิดจากไม้มะขามผุ รสเย็นเบื่อ  สรรพคุณ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ฝีอักเสบ
เห็ดไม้ตับเต่า  รสเย็นเบื่อ สรรพคุณ แก้ไขพิษ  ไข้ที่มีพิษร้อนสูง ใช้ตัดศิลา คือใช้หัด สุกใส ดำแดง และไข้หัวต่าง ๆ
เห็ดไม้รวก เกิดจากไม้รวกผุ รสเมาเบื่อ สรรพคุณ  แก้ลมวิงเวียน แก้พิษไข้ร้อนรุ่ม
เห็ดร่างแห หรือ เห็ดระย้า เป็นส่าราเกิดจากดิน มีระย้ารอบดอก รสเมาเบื่อเย็น  สรรพคุณ  แก้ไข้พิษ  ถอนพิษกาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น